Retuš průmyslová fotografie

Jak daleko může retušování jít?

Na otázku estetiky retušování v průmyslové fotografii se určitě nikdy nebude odpovídat přesně, nebo nelze definovat související limity. Reklama se samozřejmě zabývá stejným problémem, zejména v módním a kosmetickém průmyslu. Zatímco zákazník zde dnes v podstatě ví, že bezchybná krása kosmetických modelů je manipulována, není tomu tak v případě průmyslové fotografie. Zákazník obvykle předpokládá, že vidí realistický obraz.

Vzhledem k tomu, že se moji klienti zajímají o hlavně dojem obrazu a tedy o uvádění produktů na trh, domnívám se také, že masivní zásah do reality je legitimní. Samozřejmě pod podmínkou, že se divákovi zdají být věrohodné. Zde bych rád použil příklad z denní praxi, abych ukázal, jak náročná mohou být přání klientů.

Úvodní fotografie ukazuje obrázek tovární brány krátce po západu slunce někdy na podzim. Můj klient kritizoval různé znečištění výfukovým sazem na soklu odbavovacích domečků a trochu nudnou nebi. Kromě toho by to vypadalo, jako by už byla zavírací doba. Zda jsem nemohl trochu pomoci a dát fotografii více dramy byla otázka, a tedy výchozí požadavek.

  1. Originální fotografie nezpracovaná
  2. Změna nebi, šranky, bílé značení vozovky a zesvětlení odbavovačích domečků.
  3. Dva nákladní automobily, závora, levý přední trávník, asfalt
  4. Mírnější alternativa nebi